Close

Prijava odvoza glomaznog komunalnog otpada

Prijava odvoza glomaznog otpada
Od 15.05.2017. do 18.05.2017. primamo prijave odvoza glomaznog otpada za sljedeća naselja: Žažina, Petrovec, Letovanić, Stari Brod, Stari Farkašić, Orleković, Pokupsko Vratečko, Brkiševina, Šišinec, Lekenik, Poljane Lekeničke, Dužica, Pešćenica, Donji Vukojevac, Gornji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Cerje Letovanićko. Za ostala naselja molimo provjerite raspored.