Close

Prijava odvoza glomaznog komunalnog otpada

Prijava odvoza glomaznog otpada
Od 24.04.2017. do 26.04.2017. primamo prijave odvoza glomaznog otpada za sljedeća naselja: KLOBUČAK, BLINJSKI KUT, MADŽARI, LETOVANCI, STARO SELO, ODRA, ŽABNO, STARO PRAČNO, DRENČINA, VUROT, STUPNO, SELA, JAZVENIK, GREDA, GRABERJE. Za ostala naselja molimo provjerite raspored.