Close

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11 i 83/13), u daljnjem tekstu Zakon, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja te ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. Zakona, te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona objavljuje da je gospodarski subjekt s kojim naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi Samostalni obrt “Sale”, Ulica Gromova 163, Petrinja, MBO: 92644180, te da nema drugih gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.