Close

Opći podaci

NAZIV TVRTKE: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o
MBS: 080152286
MB: 1294911
OIB : 25388753075
ŠIFRA DJELATNOSTI: 38.11
IBAN:  HR0224070001188006741, OTP banka d.d. Sisak
HR9225000091101168691, Addiko Bank d.d. Zagreb
HR6423400091110129642, Privredna banka d.d. Zagreb

UPRAVA DRUŠTVA:

View Gospodarenje otpadom Sisak in a larger map

 

Direktorica:
Sandra  Divjakinja, dipl.oec

 

 

 

TEMELJNI KAPITAL: 9.669.400,00 kn
VLASNIŠTVO: 100 % Grad Sisak
E-MAIL: gospodarenje-otpadom@gos.hr
TELEFON: 044/543-056
BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 200 214
FAX: 044/540-649

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11 i 83/13), u daljnjem tekstu Zakon, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja te ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. Zakona, te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona objavljuje da je gospodarski subjekt s kojim naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi Samostalni obrt “Sale”, Ulica Gromova 163, Petrinja, MBO: 92644180, te da nema drugih gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.